NOVA TERMODINAMIKA !

Ispumpavanje toplote iz vazduha (.pdf 0,524 MB)