Još:

1. Video

Pogledaj VIDEO…

2. Nacrt

Opširnije…

3. Brza plovilica 1

Opširnije…

4. Brza plovilica 2
    poseban osvrt

Opširnije…

5. Dvostrojna plovilica

Opširnije…

follow me on facebook

PRONALASCI !

PRONALAZAK OD VRLO VELIKOG ZNAČAJA - REŠENJE PROBLEMA BRZINE PLOVIDBE PO VODI

Sl.1. i sl.2. su dve fotografije iz filmskog prikaza prve plovidbe minijaturnog prototipa prvog plovila sa propulzivnim trupom. Izrada prototipa i izvršenje plovidbe dokazuju tri stvari:

 

Dokazivanje ostvarivosti je u vezi sa nasleđenom zvaničnom NEISTINOM Zavoda za intelektualnu svojinu po kojoj (nasleđenoj zvaničnoj NEISTINI) ovo plovilo nije ostvarivo. Na osnovu njegovih spoljašnjih karakteristika, ovom plovilu (novom pronalasku) odgovara stručni naziv uzgonsko propulzor-aerotelo (kraće: UPAT ili UPAT-plovilo). Sl.1, sl.2. i sl.3. predstavljaju osnovnu (i najjedno-stavniju) izvedbu ovog plovila, uzgonskog propulzor-aerotela. Na sl.3. je kopija crteža uzgonskog propulzor-aerotela koji (crtež) je dat kao sl.1. nacrta uz patentnu prijavu Dvostrojna plovilica sa uzgonskim propulzor-trupom, P-2452/78; taj crtež i izrađeni minijaturni prototip prezentiraju suštinu pronalaska, tj. spoljašnje tehničke karakteristike UPAT-plovila. Suština pronalaska: spoljašnje tehničke karakteristike UPAT-plovila Ove karakteristike čine tehničku osnovu rešenja preblema brzine transporta po vodi. ZNAČAJ OVOG PRONALASKA Veliko UPAT-plovilo se može ostvariti prostim kopiranjem (i željenim uvećavanjem) delova ovog prikazanog minijaturnog prototipa. Naime, realizacija ovog prototipa je takva da su direktno vidljiva sva rešenja svih tehničkih problema izrade velikog plovila. Znači, odmah može da otpočne velika proizvodnja jednostavnih plovila sa propulzivnim trupom – uz veliko zapošljavanje i velike ekonomske učinke. Ali, takođe odmah, može da otpočne i ubrzani naučni i stručni rad na razvoju novih (složenijih) izvedbi ove vrste plovila.